Homeopathie. Een natuurgeneeswijze.

Homeopathie is een natuurgeneeswijze. Onder een natuurgeneeswijze wordt die behandelings- en geneesmethode verstaan die duurzaam ziekelijke stoornissen tracht te voorkomen of te genezen door ondersteuning van de geneeskracht of levenskracht, die in ieder menselijk organisme aanwezig is.

Een tweede uitgangspunt in een natuurgeneeswijze is dat klachten niet ieder apart worden beschouwd en behandeld, maar dat de mens met zijn mentale, emotionele en lichamelijke klachten en eigenschappen één functionerend geheel is. Dit wordt het holistische principe genoemd.

Een derde uitgangspunt is dat de prikkel tot genezing zo minimaal mogelijk is, dus zo weinig mogelijk verstorend en meegaand in de weg die de natuurlijke geneeskracht zelf heeft gekozen.


Wat is 'Klassieke' Homeopathie?

Als je in het woordenboek het woordje klassiek opzoekt, dan zie je daar achter staan: "evenwichtig, van blijvende waarde, voorbeeldig". Als je deze begrippen op de homeopathie toepast, dan wordt bedoeld: de homeopathie die de drie uitgangspunten van de natuurgeneeswijzen handhaaft. Het is zo een geneesmethode die evenwichtig en van blijvende waarde is. Vertaald naar de werkwijze van een klassiek homeopaat houdt dit in :

- de mens wordt als één geheel gezien
- klachten worden binnen dit geheel behandeld
- een patiënt krijgt 1 homeopathisch middel tegelijk, dat bij zijn geheel aan symptomen past.

Er wordt dus niet met combinatiemiddelen (complex homeopathie) gewerkt, en niet een middel gegeven voor één bepaalde klacht (klinische homeopathie).


Geschiedenis

Aan het eind van de 18e eeuw bracht de Duitse arts Samuel Hahnemann (1755 - 1843) de homeopathie naar voren als een uiterst systematische medische wetenschap. Samuel Hahnemann was een gerespecteerd arts en chemicus. Hij was lijfarts van leden van het Duitse hof en auteur van één van de meest gewaardeerde boeken over chemie uit zijn tijd. Ondanks zijn succes stapte hij uit de orthodox-medische praktijk. Hij vond dat hij meer slechts dan goeds verrichtte door zich uit routine bezig te houden met aderlaten, giftige doses kwik en arsenicum en andere vaak schadelijke praktijken die in die tijd in de medische wereld in zwang waren.

Bij het vertalen van het medische werk van William Cullen verwonderde hij zich over de opmerking van de schrijver dat de bittere en samentrekkende eigenschappen van kinabast, waarin kinine zit, als reden genoemd kan worden voor de doeltreffendheid van de behandeling van malaria met kinabast. Hahnemann begon met het uitproberen van kinabast in kleine doses op zijn eigen lichaam. Na verloop van tijd vertoonde hij symptomen die heel sterk aan malaria deden denken. Hahnemann vroeg zich daarop af of het genezende vermogen van kinabast voortvloeide uit het gegeven dat het middel symptomen kon opwekken die heel sterk op die van de ziekte zelf leken. Vervolgens begon hij zich te verdiepen in vergiftigingsverschijnselen van de toen gebruikte middelen als arsenicum, belladonna, kwik, zilvernitraat. Hij testte deze stoffen op zichzelf en anderen en kwam tot de bevinding dat deze ‘medicijnen' bij een overdosis bij gezonde mensen symptomen veroorzaakten die leken op die van de ziekte die men ermee bestreed. In kleine doses konden deze stoffen het organisme stimuleren tot genezing van de kwaal die ze zelf in overdoses veroorzaken. Dit bevinden heeft Hahnemann in een wet neergeschreven in het Latijn:

"Similia similibus curentur"

Met andere woorden: laat hetzelfde genezen worden door het hetzelfde (gelijksoortige). Hier vindt ook de naam homeopathie zijn oorsprong: homoios betekent gelijke en pathos betekent ziekte (Grieks).

Hahnemann heeft gedurende zijn leven alle bekende geneesmiddelen op gezonde mensen uitgetest (proofing) en zijn bevindingen genoteerd in de 'Materia Medica Pura'. Op zieke mensen heeft hij geëxperimenteerd en met succes. Zijn gehele leven is hij bezig geweest zijn manier van kijken tegen ziektes en zijn geneesmethode te verfijnen. Het boek 'Organon' is daar de weerslag van. Dit werk is in deze tijd nog steeds het meest gezaghebbende werk op het gebied van de homeopathie.

Neem direct contact met mij op

10 redenen om naar een klassiek homeopaat te gaan

1. Geen schadelijke bijwerkingen. Door het potentieren (verdunnen en schudden) van de medicijnen wordt de werking zo zacht dat er geen schadelijke bijwerkingen zijn. Homeopathie is daardoor ook geschikt voor baby’s en oudere mensen. Mits onder begeleiding van een homeopaat kunnen homeopathische medicijnen veilig gebruikt worden tijdens de zwangerschap.

2. Zachte genezing. Homeopathie geneest door het afweersysteem te stimuleren. Het werkt op een zachte manier, maar wel diep en langdurig.

3. Gemakkelijk om in te nemen. Inname is mogelijk via bijna smaakloze tabletten, korrels of druppels. Ook voor baby’s en kinderen is dit prettig.

4. Niet duur. Homeopathische medicijnen zijn veel goedkoper dan allopathische medicijnen.

5. Niet getest op dieren. Alle homeopathische medicijnen zijn getest op gezonde mensen. De symptomen die een gezond iemand van een medicijn krijgt, worden genezen in een ziek persoon met deze symptomen. 6. Ziek zijn voorkomen. Het immuunsysteem wordt door de homeopathie aan het werk gezet. Na een homeopathische behandeling wordt iemands weerstand tegen ziekte en infecties verbeterd.

7. De mens is een geheel. Homeopathie gaat ervan uit dat lichaam en geest in een persoon een geheel zijn. Zij beïnvloeden elkaar. Dit wordt het holistische principe genoemd. In een consult komen dan ook niet alleen de klachten aan bod, maar ook waardoor deze klachten ontstaan zijn en beïnvloed worden. Daarnaast is iemands karakter en levensstijl van belang om het bij u passende medicijn voor te schrijven.

8. Ieder mens is uniek. Iedereen reageert op zijn eigen wijze op een verstoring in zijn leven. Dit bepaalt welk medicijn u voorgeschreven krijgt. De homeopathie heeft voor ieder mens het meest passende medicijn.

9. Waardevol en onmisbaar in eerste hulp situaties. Homeopathische medicijnen kunnen veilig door u zelf toegepast worden in eerste hulp situaties. Voorbeelden daarvan zijn kneuzingen, kleine brandwonden, verrekkingen, spierscheuring, insectensteken, voedselvergiftiging. Let er wel op dat ernstiger en chronische klachten door een homeopaat behandeld moeten worden.

10. De geneeskunde van de toekomst. Er zijn meer dan 6000 homeopathische medicijnen en er komen er nog steeds meer bij. De homeopathie is volop in ontwikkeling en geeft antwoord op de gezondheidsproblemen van deze tijd. Al 200 jaar bewijst het zijn werking, zonder schadelijke bijeffecten!


Australiering 37
3823XK Amersfoort
033 752 17 57
info@marjooosterbaan.nl